אבטחת מידע בטפסים

אנו עושים את מירב המאמצים על מנת לשמור על המידע שלכם ועל הקבצים שנוצרים במערכת.

לצורך כך נקטנו במספר פעולות:

 

 1. הנתונים הנשמרים במסד הנתונים מוצפנים. גם אם מישהו יצליח לשים את ידו עליהם, לא ניתן יהיה לפענח אותם.
   
 2. הקבצים שנוצרים במערכת לא נשמרים על השרת שלנו אלא מועברים בסיום מילוי הטפסים לשרתים המאובטחים של Amazon S3. 
   
 3. הגישה למילוי הטפסים ולמערכת הניהול הינה רק באמצעות SSL (גישה מאובטחת באמצעות https).
   
 4. מובן שלמערכת הניהול ניתן לגשת רק באמצעות שם משתמש וסיסמא.
   
 5. במידה ונדרש, קיימת אפשרות להגן על קבצי ה-PDF בסיסמא. כלומר, לא ניתן יהיה לפתוח אותם ללא הקלדת הסיסמא.
   
 6. עבור לקוחות הדורשים רמה גבוהה יותר של אבטחת מידע ניתן להקים שרת וירטואלי פרטי.
   
 7. ניתן לחבר את הדומיין של הלקוח במערכת לשירותים של Cloudflare